webteksten OmrinOmrin is één van de meest innovatieve afvalinzamelaars en -verwerkers van Nederland. De corporate website van het bedrijf was echter sterk verouderd. De site werd daarom flink onder handen genomen. Ook de teksten kregen een opfrisbeurt. 

Omrin zamelt het afval in voor zo’n 173.000 huishoudens en 6000 bedrijven in Noord-Nederland. Daarnaast verwerkt Omrin het afval van zo’n 800.000 huishoudens. Kortom, een organisatie met een belangrijke functie in onze maatschappij. De website van Omrin was echter verouderd en miste de functionaliteit die je vandaag de dag mag verwachten. Daarom werd de site flink onder handen genomen.

Begrijpelijke taal
Het opfrissen van de webteksten was een belangrijk onderdeel van het project. De communicatie-afdeling schakelde mij in om dit deel van het project op mij te nemen. Belangrijk was om Omrin te positioneren als een organisatie die in alles bijdraagt aan een circulaire economie. De teksten mochten best informatief zijn, maar wel begrijpelijk voor een diverse doelgroep. Kortom, geen diepgaande technische verhandelingen over het verwerken van afval, maar begrijpelijke taal.

Vullen van de website
Een enorme klus, waarbij de bestaande webteksten als uitgangspunt fungeerden. Na het schrijven van de teksten vroeg de afdeling Communicatie mij om het CMS van de site te vullen met de teksten, foto’s en uiteraard de metateksten. Eén dag in de week zat ik op het Omrin-kantoor om deze klus te klaren. Al met al een prachtige opdracht waarbij ik de wereld die achter ons afval schuilgaat goed leerde kennen.

Opdrachtgever: Omrin, afdeling Communicatie | Scope: schrijven webteksten, metateksten, vullen CMS met teksten en foto’s | Online: www.omrin.nl