Tussen 2010 en 2012 onderging de A7 bij Sneek een make-over. De Waterpoortstad met haar bruggen en spoorwegovergangen was tot dan toe een vertragende flessenhals voor het snelwegverkeer. Een verbreding van de weg, de komst van een aquaduct, twee houten bruggen en een ovonde maakten hier een einde aan. Het project betekende een enorme ingreep voor de stad. Om inwoners en verkeersdeelnemers op de hoogte te houden, bracht het projectbureau A7 een nieuwsbrief en advertenties uit. Twee jaar lang was ik nauw betrokken bij dit project. Ik interviewde projectmedewerkers, aannemers, techneuten en bewoners en was betrokken bij 8 nieuwsbrieven en 12 advertenties

Opdrachtgever: GH+O, Provinsje Fryslân | Scope: redactie & interviews